Информация

Инсталирайте подов конвектор

Инсталирайте подов конвектор

Подово отопление

Поставяйки се в земята, подовият конвектор е идеален в помещения, където инсталирането на радиатор върху вертикална стена е невъзможно. Системата събира студения въздух, който се спуска (често близо до външните стени на къщата, като например прозорци), за да се нагрее през решетките, след като е преминал през конвектора. Топлинният щит повишава температурата на въздуха в помещението. Конвекцията може да бъде ръчна или принудителна.

Насочена употреба

Инсталирането на подов конвектор изисква добре обмислено място. Избягвайте места в близост до запалими материали и места, където може да се поставят мебели. Препятствието наистина е невъзможно (система за безопасност прекъсва устройството в случай на прегряване). Подовият конвектор е бърз, ефективен за малка площ, идеален близо до големи, слабо изолирани прозорци, но остава резервно решение.

Инсталиране на подов конвектор

При монтажа на конвектора трябва да се монтира кутия от електро-поцинкована ламарина, в която е поставен уредът. След това се свързва към 230 V еднофазна електрическа мрежа. След това поставете анодизирана алуминиева решетка за покриване на конвектора.