Информация

Изберете маслен котел

Изберете маслен котел

Енергията все още е на мода

Мазутът остава една от основните енергии, използвани за котлите във Франция, както за индивидуални, така и за колективни жилища. Обикновено изгарянето на мазут в котела пренася високата температура на водата, изпратена в мрежата от тръби.

Високи добиви

Системата за изгаряне на този тип бойлери се нуждае от резервоар за съхранение на горивото. Много ефективно решение за отопление на големи площи. Но кондензационните системи или тези, свързани с термопомпа, предлагат още по-добри добиви.

Недостатъци на масления котел

В радиуса на недостатъците на нефтените котли, необходимостта да има резервоар, разбира се, е обвързваща. Понякога миризлива и особено обемна (въпреки това съществуват различни размери), тя може да бъде погребана в градина или поставена в стая, предвидена за тази цел и изолирана. Резервоарът също трябва да се доставя редовно. Друг проблем: цената му. Всъщност първоначалната инсталация е по-скъпа от тази на газов котел с еднаква мощност. В употреба цената на горивото също е много висока. И накрая, високото ниво на емисии на CO2 и използването на изкопаема енергия не го превръщат в екологично решение.