Коментари

Инсталирайте кондензационен котел

Инсталирайте кондензационен котел

Работа на кондензационен котел

Кондензационен котел постига до 30% икономия на енергия в сравнение с конвенционален котел. Може да работи на дърва, газ или мазут. Тази кондензационна система използва принципа на водната пара. Това се събира и използва за загряване на водата, която се връща от радиаторите. Използваната вода се кондензира и след това се изхвърля през контура за отпадни води.

Кондензационният котел, икономично решение

По-скъп за закупуване от конвенционален котел, кондензационният котел получава помощ до 13% от първоначалната цена. Въпреки това позволява да се спестят бързо, благодарение на изгодното съотношение консумация на енергия / производителност.

Кондензационни връзки на котела

Монтирането на кондензационен котел не изисква специални умения за разлика от конвенционалния котел. Следователно водопроводчикът може да го инсталира лесно. Връзката се осъществява с газовата мрежа или чрез индивидуален резервоар за газ. Освен това котелът трябва да бъде свързан към веригата за евакуация на отпадните води.