Коментари

Изберете газов CMV

Изберете газов CMV

При обновяването и вентилацията на атмосферния въздух в един дом днес съществуват няколко вентилационни системи и всяка от тях предлага определени предимства. Сред различните видове CMV има един, който използва газ за работа: газовият CMV. Ето няколко съвета за избор на газов CMV.

Работа на газов VMC

Принципът на газовия VMC е да циркулира въздуха в дома чрез механична вентилация. Тази система се основава на евакуацията от една и съща мрежа на застоял въздух и продукти от горенето от котел и изисква наличието на отвори за извличане, които осигуряват извличането на допълнителен поток.

Особености на газовия VMC

Използвайки газ, газовият VMC е високо регулирана вентилационна система, която умножава предпазните устройства, за да предотврати възможно най-голям риск от злополука. При индивидуална инсталация газовият CMV трябва задължително да включва индивидуална система за безопасност под формата на превключвател, термичен или превключвател под налягане. В колективните инсталации други устройства увеличават оборудването на газовия VMC. В допълнение към тези устройства за безопасност, газовият VMC изисква много редовна поддръжка, която трябва да се извършва от професионалист. Тези особености на газовия CMV правят този тип CMV почти изключително запазен за колективно жилище.