Накратко

Положете пода на тавана

Положете пода на тавана

Елементи, които трябва да се вземат под внимание

Преди да положите пода на таванското помещение, е важно да аклиматизирате стаята няколко дни преди началото на работата; дървесината се свива с температурни колебания. След като таванското помещение е добре аклиматизирано, можете да инсталирате гредите. Те, заедно с гредите, всъщност представляват основата на вашия под и го правят по-редовен.

Фиксиране на пода на тавана

След това започнете с полагане на пода от центъра на стаята, таванското помещение обикновено няма хомогенна повърхност. Също така оставете пространство от няколко милиметра между стената и последната дъска, за вентилация и за да избегнете влажност. Не се колебайте да скриете тази малка повърхност, като инсталирате цокъл, и използвайте перфоратор за нокти, за да улесните инсталацията. Добавете минерална вата между гредите и гредите, за да осигурите добра топлоизолация на тавана. Подредете всяко острие, като монтирате езика на една дъска с жлеба на следващата с чук и дървен блок. Когато инсталирате последната дъска, я изрежете с помощта на циркуляр. Подът вече е положен. Изчакайте една до две седмици и го полирайте с помощта на шлайф.