В детайли

Източете бойлер

Източете бойлер

Ключовата дума за изпразване на бойлера: генериране на въздушен разговор

Първата стъпка за изпразване на вашия бойлер без риск е да намалите електричеството на електромера преди да се намесите. След това намерете изпускателния клапан и входящия клапан за студена вода. Защото е необходимо последното да се затвори, за да се предотврати едновременно пълнене и изпразване на цилиндъра. Принципът е да има градински маркуч, който да се фиксира върху изхода за вода. Другият край може да бъде поставен в мивка, мивка или дори вана. След това просто отворете клапана и водата ще изтича тихо. За да ускорите процеса, е възможно да се генерира втори изход чрез отваряне на крана за гореща вода. Втори метод се състои в напълно развиване на входа на студената вода от бойлера, за да се залепи градинският маркуч към него. Необходимо е да изключите водата директно на електромера, ако е избрана тази опция. За да направите въздушен разговор и да изтласкате водата от бойлера, просто развийте изхода за гореща вода, който ще потече в градинския маркуч.