Коментари

Инсталирайте моята термопомпа

Инсталирайте моята термопомпа

Вход / изход на термопомпа

Повечето термопомпи предлагат простата възможност да се налага да свържете само два специфични маркуча, проектирани за тази цел. Вход за газ или електричество, подаващ помпата, и изход, който позволява изпускания горещ въздух да дифундира в тръбите на разпределителната мрежа и по този начин да достигне до радиаторите. Барометърът показва налягането и улеснява контрола на потребителя. Често този метод на свързване и управление се избира от различните производители. Следователно собственикът на къща може да го включи и сам да го поддържа.

Малка и здрава, термопомпата

Топлинната помпа е средно два пъти по-мощна от електрическия бойлер. С малкия си размер той може да бъде инсталиран на обикновена стена и не изисква специфично място за съхранение, като мазе или помещение за съхранение. По-лек от конкурентите си, той може да бъде фиксиран на височина с точки на закрепване, които човек може да пробие сам. Полагането на мрежата от тръби е много просто според решетка без фиксиране.